رفتن به محتوای اصلی
7290 797 0919 info[at]niroogar.com
بهره برداری از صنایع نیروگاهی

سابقه چندین ساله شرکت دیزل سنگین بهسازان کاسپین در بهره‌برداری از نیروگاه‌های مقیاس کوچک کشور، نشانه گویایی از توانایی این شرکت در بهره‌برداری از تاسیسات نیروگاهی است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که کل عملیات بهره برداری به گونه ای با حداقل هزینه همراه باشد که مسائل مهمی از جمله امنیت، قابلیت اطمینان و دسترسی بالا دچار خدشه نشوند. البته بهترین پاسخ مسئله با استفاده بهینه از دانش فنی، نیروی انسانی ماهر و مواد مصرفی استاندارد بدست خواهد آمد.

برگشت به بالا